Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
26/02/2014
Nəyi gözləyirik biz?!...

Tarixin səhifəsinə

Bir gündə daxil oldu.

Ana Vətən uğrunda

Neçə can fəda oldu.

Dostu-düşmən bilmişdik

Budur böyük səhvimiz.

Açıldı gözlərimiz,

Nəyi gözləyirik biz?!...

Susamış canavarlar,

Qanımızı içdilər.

Qız-gəlinin namusun

Ayaqlayıb keçdilər.

Bu qisası almağa,

Çatmırmı hünərimiz,

Yoxdurmu qeyrətimiz,

Nəyi gözləyirik biz?!....

İstərsən gözlərimdən

Süzülən yaşlara bax.

İstərsən ayaq altda

Kəsilən başlara bax.

Çox səbr etmişik,yetər,

Qoy, tükənsin səbrimiz

Qoy,artsın nifrətimiz

Nəyi gözləyirik biz?!...

Nəyi gözləyirik biz?!...

 

Ekologiya və torpaqşürnaslıq fakültəsi I kurs tələbəsi

Günay Elşadqızı (Oğuzyurd)

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.