Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
27/11/2019
Ekoloji kimya kafedrasının müdiri Sevinc Hacıyeva beynəlxalq konfransda çıxış edib

Noyabrın 27-də Bakıda SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə “İqlim dəyişmələri və ətraf mühitdə Paris razılaşmasının rolu” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib
“İqlim dəyişmələri və Paris razılaşması” sessiyasında “Qlobal iqlim dəyişmələrində istixana qazlarının rolu” mövzusunda məruzə ilə çıxış edən Bakı Dövlət Universitetinin professoru Sevinc Hacıyeva son 150 il ərzində atmosferin orta qlobal temperaturunun təqribən 0,7° C artdığını deyib: “Bu tendensiya hazırda davam edir. İstiləşmə atmosfer havasında karbon qazının toplanması ilə əlaqədardır. Lakin buna təkcə karbon qazı səbəb olmur, metan, kükürd oksidi, azot oksidi, freonların da istiləşmədə rolu böyükdür. Son araşdırmalara görə atmosferdə olan bütün üzvi birləşmələr də istixana qazlarına qoşulurlar. Üzvi birləşmələrin əksəriyyəti antropogen mənşəlidir”.
Professor iqlim dəyişmələri ilə mübarizənin təkcə bir ölkənin öhdəliyi olmadığını qeyd edib. O, bu problemlə mübarizədə bütün bəşəriyyətin birləşməsinin, yeni çağırışlar, yollar axtarılmasının vacibliyini qeyd edib: “Azərbaycanda bu istiqamətdə görülən işlər nümunəvidir. Hələ ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində Azərbaycanda digər məsələlərlə yanaşı, ətraf mühitin, təbiətin qorunması da diqqətdə saxlanılıb. Prezident İlham Əliyev də bu vacib məsələlərə xüsusi diqqət yetirir”.


https://azertag.az/xeber/1360234

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.