Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
14/10/2011
Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində konfrans

Bu gün Bakı Dövlət Universitetinin Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci illiyinə həsr edilmiş “Tətbiqi ekologiyanın problemləri” mövzusunda elmi-metodik konfrans keçirilib. Konfransı giriş sözü ilə açan BDU-nun Elm və innovasiyalar üzrə prorektoru, professor Aydın Kazımzadə respublikamızın müstəqilliyini əldə etməsindən sonra dövlətin ekoloji problemlərə daha böyük diqqət və qayğı göstərdiyini bildirib. Ekoloji kimya kafedrasının müdiri, professor Sevinc Hacıyeva isə dünyanın, xüsusilə də Azərbaycanın qarşılaşdığı ekoloji problemlərdən danışıb. Daha sonra Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin dekanı, dosent Nazim Şəmilovun sədrliyi ilə davam edən konfransda coğrafi ekologiya kafedrasının müdiri, professor Şövqü Göyçaylı danışıb. Professor son zamanlarda ekologiyanın Azərbaycanda artıq  bir elm kimi formalaşdığını deyib və respublikanın elmi-metodik mərkəzi kimi tanınan BDU-nun Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin gördüyü işlərdən söhbət açıb. Professor Rövşən Xəlilov isə “Radioekoloji problemlər” mövzusunda məruzə edib və problemin Azərbaycandakı miqyası haqqında danışıb. Konfrans öz işini bölmələr üzrə davam etdirib.

 

Mətbuat və informasiya şöbəsi, 14 oktyabr 2011-ci il.

 

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.