Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
28/01/2021
Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində hava çirklənməsinin biomonitorinqi müzakirə edilib

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində “Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında hava çirklənməsinin mamır-transplantat vasitəsi ilə biomonitorinqi” mövzusunda onlayn elmi seminar keçirilib.
Seminarda Ekoloji kimya kafedrasının doktorantı Orxan Hacıyevin mövzu ilə bağlı məruzəsi dinlənilib. Çıxışda havanın keyfiyyəti, o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında müxtəlif mənbələrdən, bir çox hava çirkləndiricilərinin artan emissiyaların tədqiqi, mamır üsulunun praktiki tətbiqinin əsas aspektləri, xüsusilə şəhər mühitində onun səmərəliliyi haqqında geniş məlumat verilib. Atmosfer havası, biomonitorinq, su ehtiyatları, torpaq, biotik komponentlərin müşahidə edilməsi, qiymətləndirilməsi kimi məqamlara aydınlıq gətirilib.
Seminarda fakültənin dekanı Nazim Şəmilov, dekan müavini Fətəli Hüseynov, Ekoloji Kimya kafedrasının müdiri Sevinc Hacıyeva, Bioekologiya kafedrasının müdiri Nərminə Sadıqova və fakültənin professor-müəllim heyəti və doktorantlar iştirak edib.
Sonda məruzə ətrafında diskussiya aparılıb.

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.