Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
06/03/2017
Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi Həmkarlar Təşkilatının hesabat-seçki yığıncağı keçirilib.

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi Həmkarlar Təşkilatının hesabat-seçki yığıncağı keçirilib. BDU Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri dosent Fikrət Şiriyev iclasda iştirak edib. 
Fakültə  Həmkarlar Təşkilatının sədri dos. Akif Oruclu 2015/2016-cı təqvim illəri üzrə görülən işlər barədə hesabat verib. Hesabat ətrafında prof. Ş.Y.Göyçaylı, dos. T.N.Nizamzadə və dos. T.ibrahimov çıxış edərək öz arzu və təkliflərini ifadə ediblər. Sonda fakültə həmkarlar təşkilatının 5 nəfərdən ibarət yeni idarə heyəti seçildi. İdarə heyətinin iclasında dos. Akif Oruclu yenidən fakültə həmkarlar təşkilatının sədri seçilib.

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.