Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
06/06/2018
BDU-nun startap layihələri uğur qazanıb

İyunun 5-də Heydər Əliyev Mərkəzində “Bilik və innovasiya iqtisadiyyatına əqli mülkiyyətin dəstəyi” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib.
Konfrans Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi, Təhsil Nazirliyi və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının (ÜƏMT) birgə layihəsi olan “Universitet və elmi-tədqiqat institutlarında əqli mülkiyyət siyasəti üçün milli layihə” və həmin layihənin icrası ilə bağlı ÜƏMT və Təhsil Nazirliyi arasında imzalanmış Birgə Bəyannamənin icrası çərçivəsində təşkil olunub.
Dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri və nümayəndələri, elm və təhsil ictimaiyyətinin təmsilçilərinin qatıldığı tədbirdə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik Abel Məhərrəmov da iştirak edib.
Konfrans çərçivəsində ali təhsil müəssisələrində yaradılmış startapların və onların nailiyyətlərini əks etdirən sərgi olub. Sərgiyə Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən 5 startap layihələri təqdim olunub. BDU Elmi-Tədqiqat Hissəsi tərəfindən təşkil olunmuş ekspozisiyada Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi” ETL-dən k.ü.f.d. F.V.Bəhmənova “Yeni sorbentlərlə tərkibində radioaktiv ionlar saxlayan lay sulardan uran və toriumun effektiv ayrılma metodunun işlənməsi” (rəhbər-prof.S.R.Hacıyeva), Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsindən dos.N.N.İsmayılova “Kitabxanaşünaslıq” kafedrası “Avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemi”, Tətbiqi-riyaziyyat və kibernetika fakültəsindən tələbələr - Anar Əliyev, Murad Məmmədov və Turxan Bədəlov “Jinnie”, “Variance” və “Wand” adlı  layihələri (rəhbər-F.Qurbanov) təqdim ediblər. Sərgidə BDU tərəfindən təqdim edilən adıçəkilən layihələr uğur qazanıb.


http://bsu.edu.az/az/news/bdunun_startap_layihlri_uur_qazanb

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.