Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
20/02/2020
BDU-nun Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Həmkarlar təşkilatının hesabat-seçki iclası keçirilib

Fevralın 20-də BDU-nun Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Həmkarlar təşkilatının hesabat-seçki iclası keçirilib.
İclasda Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin dekanı Nazim Şəmilov, fakültənin professor-müəllim heyəti, tədris köməkçi heyəti, tyutorları və BDU-nun Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Rəşad Cabbarov və büro üzvü Əmrah Dadaşov iştirak edib. Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin dekanı Nazim Şəmilov iclası açıq elan edib. Sonra, fakültənin Həmkarlar təşkilatının sədri Akif Ağbabalı 2017-2020-ci illər ərzində görülən işlər haqqında hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Hesabatın ətrafında çıxışlar olub. İclas iştirakçılarının sualları cavablandırılıb. Professor İsmayıl Əliyev, b.m Qismət Xanbabayev, dosent Cəsarət Şabanov və başqaları çıxış edərək Həmkarlar təşkilatının sədri Akif Ağbabalının təqdim etdiyi 2017-2020-ci illər üçün hesabatı qənaətbəxş hesab ediblər. Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Həmkarlar təşkilatının idarə heyətinə 7 nəfərdən ibarət üzvseçilib. İdarə heyəti üzvlərinin açıq səs verməsi yolu ilə Fidan Eldar qızı Qasımlı yekdilliklə fakültə Həmkarlar təşkilatının sədri seçilib.

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.