Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
29/12/2011
Bakı Dövlət Universitetinin “Ekologiya və torpaqşünaslıq” fakültəsinin mütəxəssisləri ilə görüş keçirilmişdir

Bakı Dövlət Universitetinin “Ekologiya və torpaqşünaslıq” fakültəsinin əməkdaşları ARDNŞ-nin Ekologiya İdarəsində olmuşlar.
Universitet nümayəndələrinə İdarənin fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilmişdir. Qonaqlar Kompleks Tədqiqatlar Laboratoriyasına baş çəkmiş, buradakı avadanlıqlar və aparılan tədqiqat işləri ilə tanış olmuşlar. Daha sonra görüş iştirakçılarının “Ekoloji Park”a səfəri təşkil olunmuşdur. Qonaqlar Park ərazisində həyata keçirilmiş yaşıllaşdırma işləri, alternativ enerji mənbələrindən istifadə, tətbiq olunan damcı suvarma sistemi, qapalı şitilxana və “Ekomərkəz”in fəaliyyəti barədə geniş məlumatlandırılmışlar. Görüşün sonunda Bakı Dövlət Universitetinin “Ekologiya və torpaqşünaslıq” fakültəsinin nümayəndə heyəti gələcəkdə Ekologiya İdarəsi ilə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi və tələbələrinin İdarədə təcrübə keçməsi, tətbiq olunan ekoloji layihələr haqqında məlumatlandırılması istiqamətin
də fəaliyyət planının həyata keçirilməsi haqqında razılığa gəlmişlər.

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.