Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
19/11/2015
"6-cı Beynəlxalq Ətraf mühit" sərgisi

19 noyabr 2015-ci il tarixdə Baku Expo Mərkəzində "6-cı Beynəlxalq Ətraf mühit" sərgisi keçirilib. Sərgidə Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin tələbələri və Ekologiya klubunun üzvləri iştirak ediblər. Sərgidə BDU-nun Almaniyadan dəvət olunmuş mütəxəssisi Til Dieterich ekologiya sahəsində görülən və görüləcək  işlər barəsində məruzə ilə çıxış edib. Daha sonra tələbələrə sərgi haqqında məlumat verilib. Sərgidə Azerbaycan, Türkiyə, Rusiya, Çexiya, Ukrayna və digər ölkələrin nümayəndələri iştirak ediblər. Sərgidə ətraf mühitin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar işlər barədə yerli və dünya şirkətləri, ekoloji qurumlar və təşkilatlar müxtəlif stend məlumatları ilə iştirak ediblər. Bunlara SOCAR, EKOL, IDEA, WWF, AZERSUN Holding kimi tanınmış şirkətləri misal göstərmək olar. Sonda keçirilən viktorina zamanı aktiv iştirak edən tələbələrimiz müxtəlif hədiyyələrlə mükafatlandırılıb.

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.