Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
14/03/2015
14 Mart Ümumdünya çaylar günüdür

Bir çox ölkələrdə 14 Mart Ümumdünya çaylar günü (Day of Action for Rivers) kimi qeyd olunur. Əvvəllər bu günü Beynəlxalq bəndlərə qarşı, çaylar, su və həyat uğrunda mübarizə günü (International Day of Action Against Dams and for Rivers, Water and Life) adlandırırdılar.
1998-ci ildə, bəndlərə qarşı dünya hərəkatının başladığı dövrdə, bu gün dünyanın 20-dən çox ölkəsində, o cümlədən Braziliya, Hindistan, Tayland, Avstraliya, Rusiya, Yaponiya, ABŞ-da, 50-dən çox etiraz aksiyası keçirilmişdir.
Birinci il 10.000-dən çox qayğıkeş insan bu etiraz aksiyalarında iştirak etdi. Növbəti il  iştirakçıların sayı 100.000-dən çox oldu.
Dünyanın 177 ən böyük çayından (ümumi uzunluğu min kilometrdən artıq) yalnız üçdə bir hissəsinin üzərində heç bir bənd və ya digər qurğu yoxdur. 21 böyük çayın mənbəyindən mənsəbinə qədər üzəri tamamilə boşdur. Konqo, Amazon və Lena kimi  böyük çayların 43 böyük qolunun üzərində bənd yoxdur. Çaylarda bəndlərin tikilməsi bütün planetin təbiəti üçün təhlükəli tendensiyadır. Bundan əlavə iri bəndlərin dağılmasının hansı nəticələrə səbəb ola biləcəyini (o cümlədən mümkün qurbanların və dağıntıların miqyasını) də dərk etmək lazımdır. Üzərində bənd olmayan çayların əsas hissəsi Asiyada, Cənubi və Şimali Amerikada yerləşir. Avstraliya və Okeaniyada belə çayların sayı üçə bərabərdir. Avropada isə yalnız bir ədəd bəndsiz çay var – bu Rusiyanın ərazisində yerləşən Peçora çayıdır.  Ümumdünya Su Forumunun proqnozlarına görə, növbəti 15 il ərzində dünyadakı hər dördüncü böyük çay üzərində bəndlər tikiləcək. Lakin bəndlərə qarşı mübarizənin fəal iştirakçıları öz fəaliyyətlərini davam etdirərək dünyanın müxtəlif ölkələrində bəndlərin sökülməsinə nail olurlar.

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.