Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Tələbə gənclər təşkilatı

Аktiv tələbələrin elmi və təşkilati fəaliyyətlərindən


Bakı Dövlət Universitetində tələbələrin ictimai həyatda iştirakını və asudə vaxtını səmərəli təşkil etmək üçün bir sıra təşkilatlar fəaliyyət göstərir. Bu təşkilatlardan Tələbə-Gənclər Təşkilatı, Azad Tələbə Həmkarlar nfttifaqı Komitəsi, Tələbə Elmi Cəmiyyəti daha fəaldırlar. Digər fakültələrdə olduğu kimi, Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin tələbələri də Universitetinin ictimai həyatında aktiv iştirak edirlər.

Bunlardan fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin fəaliyyətinə aşağıdakılar daxildir:
• Tələbələrin elmi fəaliyyətə marağının artırılması ilə bağlı tədbirlər 
• Intellektual oyunların təşkili 
• Fakültədaxili olimpiada yarışlarının keçirilməsi 
• Əlaçı və yaxşı oxuyan tələbələrin öz istəklərinə uyğun kafedralara istiqamətləndirilməsi 
• Elmi seminar və konfransların təşkili, fəal tələbələrin bu konfranslarda iştirakının təmini 

Fakültə Tələbə-Gənclər Təşkilatının fəaliyətinə aşağıdakılar daxildir:
• Tələbələrin sosial problemlərinin həlli istiqamətində işin həyata keçirilməsi 
• Tələbələr arasında maarifləndirmə işlərinin aparılması 
• Tələbələrin asudə vaxtının təşkil edilməsi 
• Tələbələrin hüquqlarının təmin edilməsi 
• Tələbələrin maraq və meyllərini, intellektual inkişafını təmin etmək üçün dərnəklərin, klubların, kursların, xidmətlərin təşkil edilməsi. 


HƏMKAR SIZIN DOSTUNUZ VƏ MÜDAFIƏNIZDIR!


Fakültə Azad Tələbə Həmkarlar Komitəsinin fəaliyyətinə aşağıdakılar daxildir:
• Sosial problemlərin həlli 
• Tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli keçməsi 
• Təhsil alan tələbələrin nizam-intizamı, sayı, dərsə davamiyyəti, yataqxana ilə təminatı barədə məlumatların alınması 
• Tələbələrin istənilən hüquq pozuntusunun müdafiə edir 
• Aspirant və ailəli tələbələrin uşaqlarına qayğı göstərir 
• Bütün təhsil alanlara hüquqi yardım edir
• Tələbələrin imkanlarını inkişaf etdirir.

 

Həmkarlarda informasiya işinin təşkili

İnformasiya işinin inkişafına əngəl törədə biləcək faktorlarProblemin həlli yolları

Həmkarlar yeni təşkil olunanda onların zəif texniki təminatı ola bilər

Maddi-texniki bazanın inkişaf yolları

Həmkarların liderinin lazımı biliklərə malik olmaması

-professional keyfiyyətlərin təlim və seminar vasitəsilə artırılması

-müxtılif test-sınaqlarının keçirilməsi

-stimul verici yolların axtarışı

-müxtəlif Həmkarlar təşkilatları arasında təcrübə mübadiləsini keçirmək

İnformasiya verilməsində həddindən artıq professionalizm

-seminarlar zamanı ancaq yararlı məlumatın verilməsi

-informasiyanın verilməsində tələbənin bilik imkanlarını nəzərə almaq

-informasiya işi ilə bağlı xüsusi işçi qrupunun yaradılması

İnformasiyanın prioritet sahələri

Sosial yönümlü 60%

Asudə vaxtın mədəni, kütləvi tədbirlər ilə bağlı 40%

İnzibati əngəllər

İnzibati strukturlarla yaxşı münasibətin qurulması. İnzibati resursları istifadə edərək Həmkarlarda informasiya işinin təşkili, həmkarların müsbət xasiyyətnaməsinin formalaşması

 

 

Həmkarlarda informasiya işinin təşkili İnformasiya işinin inkişafına əngəl törədə biləcək faktorlarProblemin həlli yolları Həmkarlar yeni təşkil olunanda onların zəif texniki təminatı ola bilər

Maddi-texniki bazanın inkişaf yolları Həmkarların liderinin lazımı biliklərə malik olmaması -professional keyfiyyətlərin təlim və seminar vasitəsilə artırılması -müxtılif test-sınaqlarının keçirilməsi -stimul verici yolların axtarışı -müxtəlif Həmkarlar təşkilatları arasında təcrübə mübadiləsini keçirmək İnformasiya verilməsində həddindən artıq professionalizm -seminarlar zamanı ancaq yararlı məlumatın verilməsi -informasiyanın verilməsində tələbənin bilik imkanlarını nəzərə almaq -informasiya işi ilə bağlı xüsusi işçi qrupunun yaradılması İnformasiyanın prioritet sahələri Sosial yönümlü 60% Asudə vaxtın mədəni, kütləvi tədbirlər ilə bağlı 40% İnzibati əngəllər İnzibati strukturlarla yaxşı münasibətin qurulması. İnzibati resursları istifadə edərək Həmkarlarda informasiya işinin təşkili, həmkarların müsbət xasiyyətnaməsinin formalaşması

 

 

 

 

 

 

 

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.