Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Tatyana Xolina

Tatyana Xolina
Biologiya elmlər namizədi, müəllim
iş telefonu: (+99412) 432-84-38
e-mail: tatyana_xolina @ mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1965-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1972-1982-ci illərdə 207 saylı  orta məktəbində oxumuşdur.
1986-1992-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsində oxumuşdur.
Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1992-cü ildə  Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirmnişdir .
2006-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Torpaqşünaslıq kafedrasının dissertantı olmuşdur.
2010-ci ildə “Türyançay Dövlət Təbiət Qoruğu torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1983-1984-cü illərdə AMEA-nın Rəyasət. Heyətinin Protokol şöbəsində katibə
1985-1996-cı illərdə BDU-nun Biologiya fakültəsinin mikrobiologiya kafedrasında preparator
1996-2005-cı illərdə mikrobiologiya  kafedrasında baş laborant
2005-2014-cü  Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin torpaqşünaslıq kafedrasında baş laborant
2014-dən hal-hazıra kimi  torpaqşünaslıq kafedrasında müəllimi
“Torpaqşünaslıq”, “Əkinçilik”, “Ekologiya”, “Meliorasiya”, “Torpaqların biologiyası”, “Torpaqların coğrafiyası” fənləri üzrə mühazirə və laboratoriya dərslərini aparır.
90-dan çox elmi məqalənin, o cümlədən 1 dərs vəsaitinin və 1 monoqrafiyasının müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • Torpaqşünaslıq
  • Torpaqların ekologiyası
  • Torpaqların biologiyası
  • Torpaqların coğrafiyası

BEYNƏLXALQ  SEMİNAR,  SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1.  “Azərbaycanın torpaqları: genezis, coğrafiya, meliorasiya, səmərəli istifadə və ekologiya” Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı-Qəbələ, 2012.
2. Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin VI qurultayı , Petrozavodsk-Moskva, 2012.
3. “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda  II Beynəlxalq elmi konfrans, 2012.
4. "Avropa inteqrasiya prosesində elm və kənd təsərrüfatı aktual problemləri" Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Perm, 2013.
5. "Torpaq keyfiyyətinin biofizik göstəriciləri” Avrasiya Torpaq Konqres, Samsun, Türkiyə, 2013.
6. "Biosferin və insan həyatında torpağın rolu" Beynəlxalq elmi konfrans akademik G.V.Dobrovolski 100 illik yubileyinə həsr olunmuş, Moskva, 2015.
8.  Beynəlxalq elmi konfrans “Çernobıl: 30 ildən sonra”, Qomel, 2016.
9. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsinin rolu və regional inkişafda ekoloji balansın qorunması” mövzusunda  Beynəlxalq seminar, Bakı, 2015
10. “XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin artual problenləri” V Respublika Ekmi konfransı, Bakı, 2016.
11. Akademik Həsən Əliyevin 110 illik yubilyeinə həsr olunmuş “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusundda III Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2017
12. “Ətraf Mühit, Sənaye və Enerji Təhlükəsizliyi” Beynəlxalq  elmi-praktiki konfrans, Sevastopol, 2018

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Türyançay Dövlət Qoruğu arid seyrək məşələrinin torpaqlarının ekoloji səciyyəsi və qiymətlləndirilməsi // “Aqrar elm xəbərləri”, c.7, № 2, Tbilisi, 2009, s.49-52.
2. Türyançay Qoruğunun torpaq xəritəsi haqqında  // “Bakı Universitetinin xəbərləri”, № 4, Baku, Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 2009, s.87-91.
3. Türyançay Dövlət Qoruğu arid seyrək məşələrinin torpaqlarının bonitirovkası // “Kazan Dövlət Aqrar Universitetinin xəbərləri”, № 3 (13), Kazan, 2009, s.135-138. (həmmüəlliflə).
4. Böyük Qafqazın arid  seyrək meşələri torpaqlarının ekoloji səciyyəsi. Torpaqşünaslıq və   aqrokimya institutunun əlmi əsərlər toplusu, Baku, Elm, 2011, c.239-243 (həmmüəlliflərlə). “Orenburq Dövlət Universitetinin xəbərləri”, № 12, 2011, s.270-272 (həmmüəlliflərlə).
6.  Turyanchay Dövlət Təbiət Qoruğu  landşaft komplekslərinin qiymətləndirilməsi  // IV Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans "Biodiversitiologiya: bioloji müxtəlifliyin öyrənilməsi və qorunması müasir problemləri" məqalələr toplusu, Cheboksary, 2012 , s.108 -111.
7.  Turyanchay Dövlət Təbiət Qoruğu və bitişik ərazisi  fon torpaq monitorinqi // VI Torpaqşünaslıq Cəmiyyətinin qurultayın materialları. Petrozavodsk-Moskva, 2012, s.192-193 (həmmüəlliflə).
8. Azərbaycan torpaqlarının Qırmızı Kitab yaradılması problemi haqqında // Görkəmli Azərbaycan alimi, əməkdar elm xadimi, akademik Həsən Əliyevin 105 yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq  Elmi konfransının materialları, Bakı, 2012, s.207-209 (həmmüəlliflə).
9. Şahdağ Milli Parkı  torpaq  örtüyünün müasir ekoloji vəziyyəti //AMEA Aqrar Elmlər Bölməsi “Torpaqşünaslıq və Aqrokimya” jurnalı,   № 2, cild 21, 2013, s.160-164.
10. Azərbaycan üçüncü dövr yaylası arid seyrək meşə torpaqlarının ekoloji monitorinqi   //Avrasiya Torpaq Konqres "Torpaq keyfiyyətinin biofizik göstəriciləri” , Samsun , Türkiyə, 2013,  p.53- 55 ( həmmüəlliflə)
11. Quba rayonunun torpaq örtüyünün  müasir ekoloji vəziyyəti və ondan səmərəli istifadə // AMEA Aqrar Elmlər Bölməsi “Torpaqşünaslıq və Aqrokimya” jurnalı,  № 2, 2014, s. 428-430 ( həmmüəlliflə).
12. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında alp ekosistemlərin torpaq deqradasiyası  və onların qorunması // Akademik G.V.Dobrovolski 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Biosferin və insan həyatında torpağın rolu" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans,  Moskva, 2015.
13. Böyük Qafqazın bəzi bölgələrinin yay otlaq torpaqlarının münbitlik parametrlərinin antropogen amillərin təsirindən dəyişilməsi// . AMEA Aqrar Elmlər Bölməsi “Torpaqşünaslıq və Aqrokimya” jurnalı,  № 1-2, 2015, s. 45-48.
14. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı dağ-meşə zonasının torpaq-landşaft dəyişkənliyi” // Jurnal “Alimlərin Avrasiya ittifaqı”, № 4 (13), 2015, s.44-45. (İF 0,388).
15. Qaraçay-Vəlvələçay hövzəsi yüksək daqlıq qurşağın torpaq-landşaft dəyişkənliyi //  “Müasir mikrobiologiya və tətbiqi elmlər beynəlxalq jurnalı”,  Hindistan, 2016, № 10 (İF 2,997).
16. Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsində yüksək dağ landşaft torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi (Azərbaycan) // “Avrasiya torpaqşünaslıq” jurnalı, Vol.50, №5, 2017,  s.630-635.
17. Azərbaycanın üçüncü dövr yaylası arid seyrək meşələrin vəziyyəti və onların qorunması //“Alimlərin Avrasiya ittifaqı” jurnalı,  № 10 (43), 2017, s.19-21.
18. Abşeron yarımadasının Sabunçu rayonunun torpaq-bitki sistemində təbii və süni radionuklidlərin miqrasiyası // Beynəlxalq elmi-praktik konfransın məqalələrinin toplanması "Ətraf mühit, sənaye və enerji təhlükəsizliyi", Sevastopol, 2018, s.34-38
19. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında dağ meşə mənzərələrində antropogen dəyişikliklər //// AMEA Aqrar Elmlər Bölməsi “Torpaqşünaslıq və Aqrokimya” jurnalı, 2018

KİTABLAR

Torpaqşünaslıq (dərs vəsaiti). Bakı,  2000, 1 s. (Həmmüəlliflərlə).
Türyançay Dövlət qoruğu torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi. Deutchland: LAP LAMBERT, 2015, 196 s.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.