Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Mehdiyeva Zeynəb Suliddin q.

“Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində” tyutor
İş telefonu:   (+994) 0125372383
e-mail:   ayla12 @mail.ru

 

QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT
Mehdiyeva Zeynəb Suliddin qızı 1973-ci il may ayının 8-də Bakı şəhərində anadan olub.
1990-ci ildə Bakı şəhərində  207 saylı orta məktəbi bitirib.
1990-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) kimya fakültəsinə qəbul olmuş və 1995-cı ildə  Universiteti bitirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1995-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini  bitirib,ali təhsillidir.


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1998 ci ildə Kimya fakültəsində Fiziki və kolloid kimya kafedrasında baş laborant vəzifəsinə işə başlayıb.
2003 cü ildə 2ci şöbədə Hərbi stolda inspektor vəzifəsində calışıb.
2014 cu ildən isə Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsində Tyutor vəzifəsində hal hazirda işleyir.

 

 

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.