Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrası

“Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” kafedrası Bakı Dövlət Universiteti Elmi Şurasının 13 iyul 2011-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən Rektorun 09.08.2011-ci il tarixli R-85 saylı əmri ilə yaradılmışdır.

Kafedra  müdiri:  k.e.d.,  prof. Əliyev  İsmayıl  Əhmədəli oğlu

Müəllimlər:
1. B.e.n.,  baş  müəllim  Babayeva  Rəna  Fərrux  q.
2. Baş müəllim  Mahmudova  Rasimə  Mahmud  q.
3. Baş müəllim  Qafarzadə  Sudabə  Cəlil  q.
4. Baş müəllim  Əhmədov  Nayiq  Novruz  o.
5. Baş müəllim Bağırov Sədyar Abusalot o.
6. Müəllim İsayeva Elnarə Bayram q. - 0.5ştat
7. Müəllim Vəliyeva Səfurə Sahib q. - 0,5 ştat

Laborantlar:
1. Baş  laborant  Mirzəbəyova  Qıztamam  Həzrətəli  q.
2. Baş  laborant  Babaxanova  Lalə  Rauf  q.


Kafedra aşağıdakı fənləri tədris edir: .

- Mülki müdafiə;

- Tibbi biliklərin əsasları;

- Əmək mühafizəsi;

- Ekoloji təhlükəsizlik və risklər;

- Mülki müdafiə və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi;

- Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi;

- Ekoloji risklərin sağlamlığa təsirinin qiymətləndirilməsi (magistratura pilləsində).

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.