Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Hüseynov Kənan Əbdülağa oğlu

Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsi , Torpaqşünaslıq kafedrası , 0.5 ştat müəllim
İş telefonu: (+99412) 4328438
E-mail: kanan.huseynov@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Azərbaycanlıdır. Bakı şəhərində yaşayır. Ailəlidir. 2 övladı var.

TƏHSİLİ , ELMİ  DƏRƏCƏSİ  VƏ  ELMİ  ADLARI

2004-2008 BDU , Biologiya fakültəsi , bakalavr
2009-2011 BDU , Biologiya fakültəsi , magistr
2014-indiyədək BDU , Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsi , dissertant

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

2009-2012 Group 1  Security , Növbə rəisi
2012-2015 Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi , Mühəndis-operator
2015-indiyədək BDU, Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsi , 0.5 ştat müəllim

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2014-2015 Econano Tempus an EU higher education project
2015 Sesremo Erasmus+ , Strengthening education in space-based remote sensing for monitoring of eco systems project
2016 “ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА – УМНОЕ БУДУЩЕЕ”  Международная конференция «Роль и перспективы молодежи в развитии «зелёной экономики»
2016 STUDENT FOR LIBERTY  -  The İnternational Conference in Step İT Academy

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Nanohissəciklərin torpağın ekoloji problemlərində tətbiqi
Torpaqların Ekoloji səciyyəsi, qiymətləndirilməsi, inzibatçılığı.
GİS

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Gənc Alimlərin və Tədqiqatçıların Müasir Biologiyanın Nəzəri və Tətbiqi Problemləri Mövzusunda Beynəlxalq Elmi konfransının materialı 29-30 aprel   BDU-2011
2. Рекультивация техногенно - испорченных почв.  Экологические проблемы нефтедобычи – 2015 , Материалы 5ой Международной конференции   -   УФА 2015 ,   ISBN 978-5-7831-1284-3
3. Influence of Nanotechnologies on Soil Ecology . AMEA – Academic Sciense Week 2015 -  02-04 Nowember .  Baku 2015.
4. Torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsinin elmi əsasları . “XXI Əsrdə Ekologiya və Torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri” V respublika elmi konfransının materialları
5. The cleaning of air pollution with photo catalytic process of Titanium Dioxide nanoparticles. TEMPUS-1-2013-1-İT-TEMUS-JPCR ECONANO project.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.