Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Hüseynov Kənan Əbdülağa oğlu

BDU   Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsi , Torpaqşünaslıq kafedrası 0.5 şt. müəllim
BDU   Nanoaraşdırmalar  mərkəzi , 0.5 şt. kiçik elmi işçi
İş telefonu: (+99412) 4328438
Mob: (+99455) 7799980
E-mail: kanan.huseynov@gmail.com
Web site: http://ecosoil.bsu.edu.az/
http://nanomaterials.bsu.edu.az/

 
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
Azərbaycanlıdır. Bakı şəhərində yaşayır. Ailəlidir. 2 övladı var.

TƏHSİLİ , ELMİ  DƏRƏCƏSİ  VƏ  ELMİ  ADLARI
2004-2008            BDU , Biologiya fakültəsi , bakalavr
2009-2011            BDU , Biologiya fakültəsi , magistr\ğ2014-indiyədək    BDU , Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsi , dissertant

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

2009-2012             Group 1  Security , Növbə rəisi
2012-2015             Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi , Mühəndis-operator
2015-indiyədək     BDU, Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsi , 0.5 ştat müəllim


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Tempus ECONANO-an EU higher education project curriculum reform and the modernization of ecology engineering based on nanotechnology  2014-2015
Practical training  of postmaster  in Paris (France) , Paris13 University,  3march-30may 2015
Sesremo Erasmus+ , Strengthening education in space-based remote sensing for monitoring of eco systems project , Twente University, 2015 , Enchede , Netherlands
ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА – УМНОЕ БУДУЩЕЕ”  Международная конференция «Роль и перспективы молодежи в развитии «зелёной экономики»  2016
STUDENT FOR LIBERTY  -  The İnternational Conference in Step İT Academy  2016
Training of young scientists , Russia, Dubna, МИЦНТ СНГ , 23 July – 24 August 2017
Grant Proje №  2016/105 JINR Join İnstitute Nuclear Research (Russian Federation) , МИЦНТ СНГ  2016 - 2017
Modern Trends In Physics  International Conference  20–22 April 2017, Baku
2nd International conference on nanotechnology based innovative applications for the environment 24-27 September 2017, Rome, Italy

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Torpağın ekologiyası, Torpaq Kimyası, CİS, Nanotexnologiya,

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1.Gənc Alimlərin və Tədqiqatçıların Müasir Biologiyanın Nəzəri və Tətbiqi Problemləri Mövzusunda Beynəlxalq Elmi konfransının materialı 29-30 aprel   BDU-2011
2. Рекультивация техногенно - испорченных почв.  Экологические проблемы нефтедобычи – 2015 , Материалы 5ой Международной конференции   -   УФА 2015 ,   ISBN 978-5-7831-1284-3
3. Influence of Nanotechnologies on Soil Ecology . AMEA – Academic Sciense Week 2015 -  02-04 Nowember . Baku 2015
4. Torpaqların ekoloji qiymətləndirilməsinin elmi əsasları . “XXI Əsrdə Ekologiya və Torpaqşünaslıq  elmlərinin aktual problemləri” V respublika elmi konfransının materialları , Baki, 2016

TEMPUS-1-2013-1-İT-TEMUS-JPCR ECONANO project
1. Нанотехнологии в сфере Экологии , СБОРНИК СТАТЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» 2016
2. G.Sh. Garibov , M.A.Ramazanov, U.A.Hasanova, K.A.Huseynov, A.Kanaev, " Photocatalitic Degradation of Organic pollutions by using TiO2 Nanoparticles"  CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS  VOL.60  2017
3. Influence of Phase composition of Dioxide of the Titan on Photocatalytic degradation of Organic Pesticides,  Journal of LOW DIMENSIONAL SYSTEMS , VOL.2 , ISSN 2308-068X , 2018

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.