Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Elmi Şura

Fakültə Elmi Şurası fakültə haqqında əsasnaməni qəbul edir və onda dəyişikliklər aparır.

Bununla yanaşı, fakültənin Elmi şurası:

Kafedra haqqında əsasnamə qəbul edir;
fakültənin strukturunu təsdiq edir; 
gizli səsvermə yolu ilə fakültə dekanını seçir; 
dekanın illik hesabatını dinləyir və onun fəaliyyətini qiymətləndirir; 
kafedra və ETL-nin illik elmi-tədqiqat hesabatını müzakirə və təsdiq edir;
fakültənin tədris və elmi fəaliyyətini, beynəlxalq əlaqələrini və digər fəaliyyətlərini idarə edir.
kadr məsələlərinə baxır, müsabiqə və müqavilə əsasında elmi-pedaqoji vəzifələrə namizədlərin seçilməsini həyata keçirir;
professor, baş elmi işçi vəzifələrinə seçilmək üçün BDU-nun Böyük elmi şurasnına təkliflər verir;
elmi adların verilməsi haqqında BDU Böyük elmi şurasına təkliflər verir; 
BDU elmi şurasına nümayəndələrini seçir.

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Elmi Şurası 18 üzvdən ibarətdir. BDU rektorunun 15.11.2018-ci il tarixli R-90 saylı əmri əsasında mövcud əsasnaməyə uyğun olaraq fakültənin Elmi Şurası aşağıdakı tərkibdə təşkil olunmuşdur:

1. prof. Şəmilov Nazim Telman – dekan, sədr
2. dos. Şabanov Cəsarət Əliheydər – dekan müavini, sədr müavini
3. dos. Hüseynov Fətəli Elmar – dekan müavini
4. akad. Məmmədov Qərib Şamil – Torpaqşünaslıq kafedrasının müdiri
5. prof. Hacıyeva Sevinc Rafiq – Ekoloji kimya kafedrasının müdiri
6. prof. Sadıqova Nərminə Abel – Bioekologiya kafedrasının müdiri
7. prof/ Əliyev İsmayıl Əhmədəli – Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrasının müdiri
8.
dos. Ağbabalı Akif Sovda Coğrafi ekologiya kafedrasının müdiri
9. prof. Xəlilov Telman AbdulHəmid – Coğrafi ekologiya kafedrası
10. dos. Hüseyinli Abuyəli Qulam – fakültə tədris metodiki şuranın sədri
11. prof. Bayramov Qiyas İlyas– Ekoloji kimya kafedrası
12. dos. Əliyeva Təranə İbrahim– Ekoloji kimya kafedrası
13. dos. Cəfərova Svetlana Qulu – Bioekologiya kafedrası
14. dos. Mustafayeva Zemfira Rəhim – Torpaqşünaslıq kafedrası
15. dos. Kərimova Leyli Rəşid– Yerquruluşu və kadastr kafedrası
16. Qasımlı Fidan Eldar – Fakültə HT-nin sədri
17. Səlimli Xavər Dəyanət–THTİ-nin sədri
18. Mahmudova Gülcahan Dadaş–TEC-in sədri
19. Afizov Ramid –TGT-in sədri

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.