Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Elmi Şura

Fakültə Elmi Şurası fakültə haqqında əsasnaməni qəbul edir və onda dəyişikliklər aparır.

Bununla yanaşı, fakültənin Elmi şurası:

Kafedra haqqında əsasnamə qəbul edir;
fakültənin strukturunu təsdiq edir; 
gizli səsvermə yolu ilə fakültə dekanını seçir; 
dekanın illik hesabatını dinləyir və onun fəaliyyətini qiymətləndirir; 
kafedra və ETL-nin illik elmi-tədqiqat hesabatını müzakirə və təsdiq edir;
fakültənin tədris və elmi fəaliyyətini, beynəlxalq əlaqələrini və digər fəaliyyətlərini idarə edir.
kadr məsələlərinə baxır, müsabiqə və müqavilə əsasında elmi-pedaqoji vəzifələrə namizədlərin seçilməsini həyata keçirir;
professor, baş elmi işçi vəzifələrinə seçilmək üçün BDU-nun Böyük elmi şurasnına təkliflər verir;
elmi adların verilməsi haqqında BDU Böyük elmi şurasına təkliflər verir; 
BDU elmi şurasına nümayəndələrini seçir.

Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Elmi Şurası 17 üzvdən ibarətdir. Rektorun 05.02.15-ci  tarixli R-13 saylı əmri əsasında mövcud əsasnaməyə uyğun olaraq fakültənin Elmi Şurası aşağıdakı tərkibdə təşkil olunmuşdur:
1. prof. Şəmilov Nazim Telman o. - dekan, sədr
2. dos. Şabanov Cəsarət Əliheydər o. - dekan müavini, sədr müavini
3. akad. Məmmədov Qərib Şamil o. - Torpaqşünaslıq kafedrasının müdiri
4. akad.Əliyeva Rəfiqə Əlirza q .-  Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi ETL-in müdiri
5. prof. Göyçaylı Şövqi Yusifziya o. - Coğrafi ekologiya kafedrasının müdiri
6. prof. Hacıyeva Sevinc Rafiq q.-  Ekoloji kimya kafedrasının müdiri
7. prof. Sadıqova Nərminə Abel q.- Bioekologiya kafedrasının müdiri
8. dos. Nizamzadə Teymur Nizam o. - Yerquruluşu və torpaq kadastrı kafedrasının müdiri
9. müəl. Hüseynov Fətəli Elmar oğlu - Dekan müavini
10. prof. Xəlilov Telman Abdulhəmid o. - Coğrafi ekologiya kafedrasının professoru
11. dos. Hüseyinli Abuəli Qulam o. - Fakültə Tədris Metodiki Şurasının sədri
12. dos. Orucov Akif Sovda o.- Fakültə Həmkarlar Təşkilatının sədri
13. dos. Mustafayeva Zemfira Rəhim q. - Torpaqşünaslıq kafedrasının dosenti, elmi katib
14. Fakültə THT sədri
15. Fakültə TGT sədri
16. Fakültə TEC sədri

Məqalələr
Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.

Plastik tullantılardan alınan neft

İsraildə plastik tullantılardan neft alınması üçün Ətraf mühitin mühafizəsi nazirliyi tərəfindən  Ramat-Xovev şəhərində zavod tikilmişdir

“Ümumrespublika Yaşıllaşdırma” marafonu

“Ümumrespublika Yaşıllaşdırma” marafonu 5 noyabr 2014-cü il tarixində Heydər Əliyev Fondunun vitse-Prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başladılmışdır