Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
08/11/2018
GİZ və WWF əməkdaşları Bioekologiya kafedrasında, professor-müəllim heyəti, bakalavr və magistrantlar üçün təlim keçiriblər

GİZ və WWF əməkdaşları Bioekologiya kafedrasında, professor-müəllim heyəti, bakalavr və magistrantlar üçün “Canlı təbiətin tədqiqində texnologiyaların istifadəsi: fototələlər və GPS xaltaları” mövzusunda təlim keçiriblər.
Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) IBİS Proqramı çərçivəsində Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Bioekologiya kafedrasının professor-müəllim heyəti, bakalavr və magistrantlar üçün “Canlı təbiətin tədqiqində texnologiyaların istifadəsi: fototələlər və GPS xaltaları” mövzusunda təlim keçirilib. Təlim Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondu (WWF) Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Elşad Əsgərov və İlisu Dövlət Təbiət Qoruğunun mühafizə üzrə direktor müavini Azərçin Muradov tərəfindən aparılıb.

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.