Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
18/04/2011
Elmi-tədqiqat İnstitutlarında, Mərkəzlərində və Laboratoriyalarında boş ştat yerləri tutmaq üçün müsabiqə!

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Tətbiqi Riyaziyyat, Fizika Problemləri Elmi-tədqiqat İnstitutlarında, Elmi-tədqiqat Mərkəzlərində və Elmi-tədqiqat Laboratoriyalarında aşağıda göstərilən ştatda boş yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir:

Tətbiqi Riyaziyyat  elmi-tədqiqat İnstitutu üzrə:

Məlumatların ədədi işlənməsi və obrazların tanınması bölməsi üzrə:

Böyük elmi işçi –2 yer

Elmi işçi –1 yer

Kiçik elmi işçi –2 yer

Tərs məsələ və qeyri-xətti tənliklər bölməsi üzrə:

Şöbə müdiri –1 yer

Böyük elmi işçi –1 yer

Böyük elmi işçi –0, 5 yer

Riyazi modelləşdirmə və avtomatlaşdırılmış sistemlər bölməsi üzrə:

Bölmə müdiri, aparıcı elmi işçi –1 yer

Böyük elmi işçi –1 yer

Elmi işçi –1 yer

Kiçik elmi işçi –1 yer

Sistemli analizin riyazi məsələləri bölməsi üzrə:

Bölmə müdiri –1 yer

Aparıcı elmi işçi –1 yer

Böyük elmi işçi –2 yer

Elmi işçi –1 yer

Kiçik elmi işçi –1 yer

Məlumat hesablama sistemləri bölməsi üzrə:

Bölmə müdiri –1 yer

Elmi işçi –3 yer

Kiçik elmi işçi –1 yer

İqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi bölməsi üzrə:

Bölmə  müdiri –1 yer

Fizika Problemləri elmi-tədqiqat İnstitutu üzrə:

Yarımkeçiricilər fizikası şöbəsi üzrə:

Böyük elmi işçi –1 yer

Nəzəri fizika şöbəsi üzrə:

Böyük elmi işçi –1 yer

Aparıcı elmi işçi –2 yer

Kiçik elmi işçi –1 yer

Bioloji sistemlər fizikası şöbəsi üzrə:

Böyük elmi işçi –1 yer

Elmi işçi –1 yer

Zərif üzvi sintez elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Aparıcı elmi işçi –1 yer

Böyük elmi işçi –5 yer

Elmi işçi –3 yer

Elmi işçi –0,5x3 yer

Kiçik elmi işçi –2 yer

Kiçik elmi işçi –0,5x4 yer

Alkenilfenollar kimyası elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Aparıcı elmi işçi –1 yer

Aparıcı elmi işçi –0,5 yer

Böyük elmi işçi –1 yer

Elmi işçi –2 yer

Neftin kimyası və onun təbiətdə çevrilməsi elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

ETL müdiri, aparıcı elmi işçi –1 yer

Böyük elmi işçi –1 yer

Elmi işçi –1 yer

Kiçik elmi işçi –4 yer

Metalkompleks katalizatorları elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Böyük elmi işçi –1 yer

Elmi işçi –1 yer

Elmi işçi –0,5x2 yer

Qeyri-üzvi materialşünaslıq elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Aparıcı elmi işçi –1 yer

Aparıcı elmi işçi –0,5 yer

Böyük elmi işçi –2 yer

Elmi işçi –1 yer

Kiçik elmi işçi –3 yer

Kiçik elmi işçi –0,5 yer

Radiasiya və onun ətraf mühitə təsiri elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Aparıcı elmi işçi –1 yer

Paleobiogeokimya elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

ETL müdiri, baş elmi işçi –1 yer

Aparıcı elmi işçi –2 yer

Böyük elmi işçi –2 yer

Qızıl səpinti yataqlarının proqnozu, axtarışı  və qiymətləndirilməsi  elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

ETL müdiri, aparıcı elmi işçi –1 yer

Elmi işçi –1 yer

Yer ehtiyatlarının aerokosmik tədqiqatları elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Elmi işçi –1 yer

Kiçik elmi işçi –1 yer

Prof.T.H.Məmmədov adına Biotexnologiya elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Böyük elmi işçi –2 yer

Elmi işçi –1 yer

Biostimulyatorlar elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Böyük elmi işçi –3 yer

Kiçik elmi işçi –1 yer

Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Kiçik elmi işçi –2 yer

Azərbaycanın maddi-mədəniyyət tarixi elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

ETL müdiri, baş elmi işçi –1 yer

Böyük elmi işçi –4 yer

Kiçik elmi işçi –1 yer

Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Böyük elmi işçi – 1 yer

Böyük elmi işçi –0,5x2 yer

Elmi işçi –1 yer

Elmi işçi –0,5 yer

Kiçik elmi işçi –1 yer

Kiçik elmi işçi –0,5 yer

“Dədə-Qorqud” elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Böyük elmi işçi –1 yer

Elmi işçi –1 yer

Kiçik elmi işçi –1 yer

Kiçik elmi işçi –0,5x2 yer

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

ETL müdiri, baş elmi işçi –1 yer

Böyük elmi işçi –1 yer

Elmi işçi –2 yer

Elmi işçi –0,5x2 yer

Kiçik elmi işçi –2 yer

Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Böyük elmi işçi – 3 yer

Kiçik elmi işçi –1 yer

Kiçik elmi işçi –0,5x2 yer

Eksperimental psixologiya elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Böyük elmi işçi –1 yer

Elmi işçi –1 yer

Kiçik elmi işçi –0,5x3 yer

Sosioloji problemlər elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Böyük elmi işçi –3 yer

Böyük elmi işçi –0,5 yer

Kiçik elmi işçi –2 yer

«İnkişaf» Respublika elmi-praktiki Mərkəzi üzrə:

Aparıcı elmi işçi –1 yer

Kiçik elmi işçi –3 yer

Kiçik elmi işçi –0,5 yer

Kitabxana işinin kompüterləşdirilməsi elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

Elmi işçi –1 yer

Elmi işçi –0,5 yer

Jurnalistika elmi-tədqiqat laboratoriyası üzrə:

ETL müdiri, aparıcı elmi işçi –1 yer

Elmi işçi –3 yer

İslamşünaslıq elmi-tədqiqat Mərkəzi üzrə:

Baş elmi işçi –1 yer

Böyük elmi işçi –1 yer

Kiçik elmi işçi –0,5 yer

Qeyd: Sənədlər bu elan dərc olunan gündən bir ay müddətində təqdim edilməlidir. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sənədlərini mövcud Əsasnaməyə müvafiq olaraq rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim etməlidirlər.

Ünvan: Bakı şəhəri, Z.Xəlilov küç.23, AZ-1148, II-ci tədris binası, 2-ci mərtəbə, otaq 227, 229, tel: 439-04-43.

REKTORLUQBakı
Dövlət UniversitetininTətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunda ştatda boş olan vəzifələrini tutmaqüçün 16 aprel 2011-ci il tarixli «Azərbaycan» qəzetində elan olunmuş müsabiqədə iştirak etmək üçün tələbolunan sənədlərin

SİYAHISI:

 

  1. Bakı Dövlət Universitetinin Rektorunun adına ərizə.
  2. Əmək kitabçasından çıxarış.
  3. Kadrların şəxsi uçot vərəqəsi.
  4. Tərcümeyi-hal.
  5. 3x4 ölçüdə 2 ədəd rəngli fotoşəkil.
  6. Son iş yerindən xasiyyətnamə (təşkilatın rəhbəri tərəfindən verilmiş və təşkilatın möhürü ilə təsdiqlənmiş).
  7. Ali təhsil, alimlik dərəcəsi (fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru), elmi ad (dosent, professor) verilməsi haqqında diplomların təsdiq olunmuş surətləri.
  8. Bütün elmi fəaliyyəti  dövründə dərc olunmuş elmi əsərlərin siyahısı (təşkilatın elmi katibi tərəfindən təsdiq olunmuş, təşkilatın möhürü olan).
  9. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.

Qeyd: Sənədlər elan dərc olunan gündən bir ay müddətində qəbul olunur. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlərsənədlərini may ayının 16-dək aşağıdakı ünvana təqdim etməlidirlər.

Ünvan: Bakı şəhəri, Z.Xəlilovküç.23, AZ-1148, II-ci tədris binası, 2-ci

mərtəbə, otaq 225, 227. Tel: 439-04-43

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.