Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
01/01/1970
Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin müəllimləri “Elm, Ətraf Mühit və Davamlı İnkişaf” bölməsində “Sustainable Development and Protection of the Environment in Azerbaijan” mövzusunda məruzə ilə çıxış ediblər

Bakı  Dövlət Universiteti Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi Bioekologiya kafedrasının müdiri prof. Nərminə Sadıqova,  həmin kafedranın əməkdaşları b.f.d. dosent Məhluqə Yusifova və Günel Sarıyeva 24-25 noyabr 2017-ci il tarixində  Bakıda keçirilmiş “Transforming our World: The role of Science to foster the integration and the implementation of the Sustainable Development Goals” adlı  Beynəlxalq konfransın işində iştirak etmiş, “Elm, Ətraf Mühit və Davamlı İnkişaf” bölməsində “Sustainable Development and Protection of the Environment in Azerbaijan”  mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişlər. Sonda iştirakçılar  sertifikatlarla təltif ediliblər.

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.