Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
15/12/2020
Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin əməkdaşlarının məqaləsi impakt faktorlu jurnalda dərc edilib

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi  “Ekoloji kimya” kafedrasının professoru Sevinc Hacıyeva və dosenti Təranə Əliyeva, “Bioekologiya” kafedrasının dosenti Məhluqə Yusifovanın  həmmüəllifləri olduqları “The ecological state of Boyuk Shor lake of Azerbaijan” adlı məqalə “Environmental Monitoring and Assessment” volume 192: 780 (2020) (https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-020-08762-9) 2.273 impakt faktorlu jurnalda dərc edilib.
Abşeron yarımadasının Böyük Şor gölü və ətraf ərazilərinin ekoloji monitorinqi aparılmışdır. Laboratoriya analizləri nəticəsində götürülən su nümunələrində ümumi karbohidrogenlər, toksiki metallar (Cd, Co, Hg, Cu), asılı maddələr və digər çirkləndiricilərin yüksək qatılığı aşkar edilmişdir. Su nümunələrindəki asılı hissəciklərin miqdarının yol verilən qatılıqdan 27-250 dəfə, Hg miqdarı 180-286 dəfə, Cd - 1-3.3 dəfə, Cu - 1.7-4.8 dəfə, və Co - 1,5-2,4 dəfə çox olduğu müəyyən edilmişdir. Böyük Şor gölü ətrafındakı ərazilərdə torpağın ağır metallarla çirklənmə dərəcəsi və mezofaunanın taksonomik tərkibi də tədqiq edilmişdir. Torpaq onurğasızlarının qrup tərkibinin kasad olaraq, yalnız Arthropoda (85,7%) və Mollusca (14,3%) ibarət olduğu aşkar edilmişdir.

Məqaləni oxumaq üçün linkə keçid edin:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-020-08762-9

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.