Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
13/12/2019
Bakı Dövlət Universitetinin Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin elmi şurasının elmi hesabatlara həsr olunmuş növbəti iclası keçirilib.

Bakı Dövlət Universitetinin Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin elmi şurasının elmi hesabatlara həsr olunmuş növbəti iclası keçirilib.
Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin elmi şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda 2019-cu təqvim ilinin elmi hesabatları dinlənilib. Torpaqşünaslıq kafedrasının müdiri akademik Qərib Məmmədov, Ekoloji kimya kafedrasının müdiri prof. Sevinc Hacıyeva, Bioekologiya kafedrasının müdiri prof. Nərminə Sadıqova, Coğrafi ekologiya kafedrasının müdiri dos. Akif Ağbabalı, , Yerquruluşu və kadastr kafedrasının dosenti Azər Cəfərov, Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrasının müdiri prof. İsmayıl Əliyev və Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi ETL-in baş elmi işçisi k.ü,f,d Fidan Bəhmənova illik hesabatla çıxış edib, aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələri barədə məlumat veriblər. BDU-nun elmi katibi prof. Vaqif Salmanov, və dosent Fərhad Mirzəyev Elmi Şurann iclasında iştirak ediblər.

Bookmark and Share
Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.