Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsi
Adilova Sevda

böyük laborant

İş telefonu: +(994) 12 539 09 69QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT

1950-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.
1958-1968-ci illərdə Bakıda orta məktəbdə oxuyub.
1968-1972 illərdə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji institutunun Coğrafiya fakültəsində təhsil alıb.
1983 ildən BDU-nun Coğrafi ekologiya kafedrasında çalışır.
Ailəlidir, 2 övladı var, 5 nəvəsi var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1972 il, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973 il, Zaqafqaz layihə-montaj idarəsində texnik, baş texnik, mühəndis işləmişdir, 1983-BDU –da Ətraf  mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə kafedrasında kiçik elmi işçi, baş laborant vəzifəsində çalışır.

TƏDQIQAT SAHƏSI

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

KITABLAR

(dərc olunmuş kitabların siyahısı)

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

(Dövlət və Beynəlxalq proqram və qrantlarda iştirakı)

Məqalələr
7 Aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günüdür

Hər il aprel 7-də keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaranması qeyd olunur və həmin gün dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal sağlamlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir mövzuya yönəltmək üçün bir imkandır.

22 Mart Dünya su Günüdür

22 Mart tarixi, 1993-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Kabinetində elan edildiyindən bu yana Dünya Su Günü kimi qeyd edilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyası, 1992-ci ildə Rio de Janerioda təşkil edilən BMT Ətraf və İnkişaf Konfransında dünyada suyun gedərək artan əhəmiyyətindən ötəri hər il 22 Mart gününün "Dünya Su Günü" olaraq qeyd olunmasına qərar verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının meşələri

Bioloji cəhətdən öz inkişafında bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən torpağın, suyun, ağac, kol, ot bitkilərinin, heyvanat aləminin, mikroorqanizmlərin vəhdəti hesab edilən meşə sahələri Azərbaycanın ən qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur.

Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarları

Azərbaycan ərazisinin fiziki-coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi, relyefin və iqlimin xüsusiyyətləri, insanın fəaliyyəti hidroqrafik şəbəkənin müxtəlif inkişafını müəyyən edir. Hidroqrafik şəbəkəyə aid olan əsas su obyektləri – çaylar, göllər və su anbarları Respublikanın müxtəlif təbii vilayətlərində qeyri-bərabər paylanılıb.

Milli parklar

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.